PTS RFP

Specificera utrymmesegenskaperna

Den här modulen används för att skapa detaljerat rumsfunktionsprogram (RFP) för byggprojektets utrymmen. RFP är en specifikation av de egenskaper rummen ska ha samt utrustningen i varje rum. Det beskriver behov rörande till exempel ljus, ljud, vatten, luft, möblering med mera.

RFP-utrymme = är en kravspecifikation över utrymmets egenskaper samt inredning/utrustning. Exempelvis 1 st Behandlingsrum.

RFP-utrymmesgrupp = består av en och samma sort av typrum dvs. en grupp utrymmen med samma krav och innehåll. Exempelvis 3 st Behandlingsrum (med exakt lika kravinnehåll).

RFP-enhet = består av flera RFP-utrymmen, en indelning i exempelvis en vårdavdelning som består av olika sorters typrum


Logga in