Mönsterås Hälsocentral
Region: Region Kalmar
Fastighet: X9xx Testanläggning
Storlek/yta: 0 m²
Investeringsram: 0 Mnkr

Mönsterås Hälsocentral

Johan Andersson
Regionservice

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)