Familjecentralen Nässjö
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F202 Nässjö
Storlek/yta: 1 222 m²
Investeringsram: 33 893 Mnkr

Familjecentralen Nässjö

Ombyggnad av lokaler i hus 09 i Nässjö Vårdcentrum plan 3 till Familjecentral.

Helena Fries
Lokalplanerare
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)