Ambulansen Virserum
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO2000 Inhyrt
Storlek/yta: 300 m²
Investeringsram: 16 Mnkr

Ambulansen Virserum

Genomförd förstudie omfattar förvärv av fastigheten Fasaden 4 där en ny byggnad uppförs. Med framtaget förslag skapas en modern och ändamålsenlig ambulansstation med flexibla lokaler anpassade för verksamhetens behov. Fastigheten har ett strategiskt bra läge för en ambulansstation.

Alf Stenfelt
Funktionsplanerare
Region Kalmar
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Start: 2018-06
Slut: 2019-08

Start: 2018-06
Slut: 2019-08

Start: 2020-01
Slut: 2020-04

Start: 2020-10
Slut: 2021-01

Tid ej angiven

Start: 2021-01
Slut: 2021-12

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)