1C förstärkning
Region: Region Kronoberg
Fastighet: F000201 Kv Läkaren 6 (LL)
Storlek/yta: 1 500 m²
Investeringsram: 25 Mnkr

1C förstärkning

Hus 1C ska förstärkas efter att brister har påvisats efter undersökning som utfördes 2020. I samband med att förstärkningen utförs kommer mindre förändringar att genomföras på akuten på plan 3 och röntgen på plan 4.

Christian Enoksson
Projektledare
RGÖ Fastigheter

Projektskede

Start: 2024-01
Slut: 2025-03

Start: 2024-09
Slut: 2025-09

Start: 2025-09
Slut: 2025-10

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)