Ombyggnad av medicinavdelning 4, 5- och 6,
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO8301 Västerviks sjukhus
Storlek/yta: 2 750 m²
Investeringsram: 46 Mnkr

Ombyggnad av medicinavdelning 4, 5- och 6,

Avdelningarna innehåller fyra-, två- och enpatientsrum, toalett och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygien- och arbetsmiljö. Avdelningarna är i stort behov av renovering avseende tekniska system, belysning ytskikt mm. Framtaget ombyggnadsförslag innebär att antal vårdplatser kommer att förändras och patientgrupperna på medicinavdelning 4 och 6 omfördelas. Efter genomförd ombyggnation kommer miljön vara förbättrad och moderniserad utifrån gällande regelverk såväl för patienter som för personal.

Kenneth Avenström
Regionservice
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Start: 2020-05-01
Slut: 2020-09-01

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)