BUP
Region: Region Skåne
Fastighet: 8001 UMAS sjukhusområde
Storlek/yta: 0 m²
Investeringsram: 0 Mnkr

BUP

Linnea Stridh
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Öppna som rapport (pdf)