Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Program för Teknisk Standard

Program för Teknisk standard (PTS) är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. Fastighetsorganisationen inom sjukvårdshuvudmännen sparar både tid och pengar genom att göra rätt från början. I projekteringsskedet undviks många onödiga frågor och utredningar genom tydliga besked om vad som är rätt för Regionen. I byggskedet begränsas oplanerade ändringar genom sen upptäckt av fel gjorda val i projektering. I överlämnandet skapas överensstämmelse mellan förväntat resultat och verklighet genom riktlinjer som är utarbetade av berörda verksamheter och i förvaltningsskedet ges förutsättningar att vidmakthålla en funktion som kunden är nöjd med från början.


Ansök om användarkonto

Saknar du användarkonto i PTS, Program för teknisk standard? Ansök genom att skicka ett e-postmeddelande till pts@rjl.se. Ange namn, arbetsplats, kontaktuppgifter och i vilket syfte du önskar ett användarkonto i PTS samt till vilken regions PTS du önskar få access till.


Support

Behöver du användarstöd och hjälp med hur funktioner i systemet används ring tfn: 036 - 34 29 48 eller e-posta till support.pts@orango.se

Kontakta även supporten om du upptäcker fel i systemet. 


Aktuellt