Forskningssamverkan inom PTS-Forum

PTS och dess anslutna regionerna har medverkat vid ett antal forskningsrelaterade projekt i syfte att vid utveckling av vårdens lokaler erhålla bästa planeringsunderlag samt forskningsbaserad evidens.

Forskningsprojekt som har genomförts;

  • Den Goda Vårdavdelningen (2011) ; ett evidensbaserat forskningsprojekt som utförts i samverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
  • Värdedrivet IT-stöd (2012) ; ValPro - ett europeiskt forskningsprojekt där 6 st länder deltagit varav Sverige var ett av dessa. Projektet har genomförts i samarbete med Jönköpings Tekniska högskola. 
  • Högteknologiska vårdmiljöer (2013) ; evidensbaserade konceptprogram för operation och intensivvårdslokaler, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
  • Administrativa arbetsplatser (2015) ; inom vården och dess förvaltningar, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
  • Planerings- och utvecklingsmodell - förstudie (2015) ; undersöka behov av att utveckla en integrerad planeringsmodell för planeringsfasen.
  • Ljus i publik vårdmiljö (2015) ; sammanställa befintligt forskningsläge avseende ljusdesign i den publika vårdmiljön.
  • Verifiering av krav och värden (2015) ; en förstudie för att inventera dagsläget och framtidens möjligheter för verifiering av krav.
  • Lokaler för öppenvård (2016) ; kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar, en forskningssamverkan mellan PTS Forum och Chalmers Tekniska högskola. 
  • Enpatientrum i Sverige (2017) ; förstudie som beskriver nuläget om enpatientrum och belyser frågan ur ett internationellt perspektiv.

Klicka på fliken "Genomförda projekt" för att läsa om de olika projekt som genomförts. Läs även under fliken "Pågående projekt" för att följa de pågående forskningsrelaterade projekten.