Liljewalls arkitekter

.

Miljökrav

I Program för Teknisk Standard finns miljökrav specificerade. Nedan finner du miljökravskoder och dess beskrivningar. Regionen har utifrån dessa skapat mall för vilka miljökrav som är minimum i byggprojekten. 

Sunda Hus

En del av regionerna är anslutna till Sunda Hus. Dessa regioners användare av Program för Teknisk Standard når Sunda Hus miljödata genom att klicka på ikonen för Sunda Hus som finns under Tekniska krav. 

Logga in