Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Överblick systemstöd

Systemstöd i lokalförsörjningsprocessen

Program för Teknisk Standard (PTS) är förutom det nätverk (PTS Forum) mellan aktörer, ett systemstöd för lokalförsörjningsprocessen. PTS innehåller ett antal verktyg och moduler vars funktioner ska underlätta vid kravställandet. Nedan följer en presentation av de verktyg som finns idag i systemet.

PTS Portal

Portalen är PTS.ens ansikte utåt. När användaren loggar in är det Portalen han först möter. Här finns styrdokument såsom riktlinjer, anvisningar, typrum m.m. 

PTS Projekt

I PTS Projekt skapar användaren upp sitt projekt. I detta verktyg finns ett flertal moduler som stödjer byggprocessens olika skeden och dess ingående aktiviteter.

PTS Master

PTS Master är systemets hjärta. Här administreras kraven såsom exempelvis de tekniska texter (anvisningar), riktlinjer och typrummen. Hos varje PTS-anslutet region finns administratörer vars uppgift är att hålla databasen uppdaterad men aktuella kravnivåer.

PTS Administration

PTS omkring 1.880 st användare. En användare ges rättigheter till de olika verktygen/modulerna/funktioner i systemet. Dessa rättigheter administreras via PTS Admin, ett verktyg som hanteras av respektive regions rättighetsadministratörer. Kontaktuppgifter till dessa hittar du här.