Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

PTS Forum

PTS Forum bildades formellt vid ett möte den 23 mars 2004. Kontaktperson för detta nätverk är Tomas Calmviken, tomas.calmviken@rjl.se, Jönköping.
Systemägare för Program för Teknisk Standard (PTS) är Regionfastigheter Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS-system. Regionfastigheter i Jönköpings län var pionjär när det gäller att arbeta fram och använda kravspecifikationer i byggprocessens tidiga skeden. PTS-systmet började användas år 1991, som då var i form av dokument i pärmar, och många landsting har följt efter och haft Regionfastigheter i Jönköping som utgångspunkt. Men mycket har hänt efter 1991...

Systemstödet med dess innehåll av kravdata har blivit uppmärksammat nationellt och sedan 2004 har landstingen Kronoberg, Östergötland, Kalmar, Region Halland och Region Gotland anslutit som samarbetspartners. Landstinget Västmanland anslöt sig 2005. Under 2007 anslöt sig Region Skåne och under 2009 implementerade även Stockholms läns landsting, via Locum, systemstödet Program för Teknisk Standard. Under år 2010 beslutade Uppsala landsting att bli medlem och 2012 anlsöt sig Landstinget i Örebro. Landstinget i Dalarna samt Landstinget i Blekinge anslöt sig 2013 och under 2014 tillkom Gävleborgs landsting och Västra Götalandsregionen. Landstinget Sörmland valde att börja använda PTS i sina projekt under år 2016. Detta ger nya värdefulla infallsvinklar och större resurser för utvecklingen av programmet.

Ungefär vartannat år anordnas PTS Forums användarseminarie där medlemmarna bjuds in för att delta. Nyheter kring systemet, erfarenhetsutbyten kring specifika frågor m.m står på agendan.