Versionsinformation PTS Opus

Systeminformation

PTS Opus håller på att utvecklas successivt med nya funktioner och moduler. Till en början utvecklades en Beta-version installerad för att ge användare möjlighet att titta och testa PTS Opus. I Beta-versionen fanns Avstegsfunktion samt funktioner för att hantera användarkonton.

Under våren 2024 låg fokus på utvecklingen av modulen Hållbarhet. Parallellt har utveckling av de nationella hållbarhetskraven genomförts (med ledning av nationellt Brukarråd Hållbarhet). Användare kommer att erbjudas utbildning i modulen efter att den är i drift.

 

Bakgrund till nyutvecklingen

Befintligt system har nått sin kapacitet och behov finns av modernare teknik, intuitivare gränssnitt och skarpare säkerhet. Därför beslutade PTS styrelse att satsa på nyutveckling av IT-stödet PTS.

Som ett första led i denna satsning släpptes nya PTS Portalen. Inför år 2021 påbörjades planering av utvecklingen av den nya versionen av IT-stödet som fått namnet PTS Opus. För IT-stödets alla funktioner & moduler tas kravspecifikationer fram med ursprung i befintlig version, inskickade förslag i PTS Förslagslåda samt i dialog med expertanvändarna för systemstödet.

Utvecklingen av PTS Opus är ett mångårigt projekt och förändringar av de respektive funktionerna/modulerna i PTS Projekt & PTS Master kommer successivt, allteftersom de är färdigutvecklade, att släppas ut i drift/produktion. Information om datum för införandet av de olika modulerna/funktionerna kommer att presenteras, i närtid till deras lansering, på PTS Portalen.

Utbildningsmaterial såsom videoguider och textguider kommer att tas fram och göras tillgängliga på PTS Portalen i samband med eller i nära anslutning till lanseringen. Via Portalen kommer användare få möjlighet att anmäla sig till webbinarier, där de nyutvecklade modulerna kommer att presenteras i sin helhet.

Sammanfattningsvis:

  • Den nya versionen av PTS kommer införas successivt och ersätta befintlig version
  • IT-stödet utvecklas tillsammans med företaget Fellowmind AB
  • Såsom nuvarande version kommer även PTS Opus att vara ett egenutvecklat webbaserat system med centraliserade servrar och databaser som är lokaliserade i Sverige
  • Målsättningen är att skapa en flexibel och kostnadseffektiv lösning som tillhandahåller önskad funktionalitet tillsammans med verksamhetens krav på tillgänglighet, informationssäkerhet och förvaltningsbarhet. I utvecklingen läggs stor vikt på att skapa en god användarupplevelse med smarta och smidiga funktioner och lösningar.

Logga in