PTS Hållbarhet

Planera och ange projektets miljömål

Här finns funktioner för att skapa och följa upp Hållbarhetsprogram (även kallat Miljöprogram) för byggprojekt. Som byggherre utgår man ifrån uppbyggda mallar som gäller för sin region. Mallarna skapas i verktyget PTS Master och ärvs ner i projektet. I mallarna styr man vilka hållbarhetskrav som ska finnas med. Kraven hämtas från Hållbarhetsbiblioteket i PTS Master. Hållbarhetsbiblioteket är uppbyggt utifrån sju aspekter. Varje aspekt innehåller en eller flera faktorer och varje faktor innehåller en eller flera krav.


Logga in