PTS Hållbarhet

Planera och ange projektets hållbarhetsmål

Här finns funktioner för att skapa och följa upp Hållbarhetsprogram för byggprojekt. Som byggherre utgår man ifrån uppbyggda mallar som gäller för sin region. Mallarna skapas i verktyget PTS Master och kan väljas in i projektet. Kraven i mallarna hämtas från Hållbarhetsbiblioteket i PTS Master. Hållbarhetsbiblioteket är uppbyggt utifrån aspekter. Varje aspekt innehåller en eller flera faktorer och varje faktor innehåller en eller flera krav.


Logga in