PTS Inköp & Gränsdragning

Planera inköp och ange gräns

I modulen finns funktioner för användaren att planera de inköp av inredning/utrustning som verksamheten (kunden) ska finansiera. Modulen har även funktioner för att ange projektets gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet. Grunden för planeringen bygger på informationen från RFP-modulen.


Logga in