PTS Lokalprogram

Definiera verksamhetens behov av utrymmen

Detta verktyg används i tidiga skeden för att beskriva varje rum i ett byggprojekt. Verktyget hämtar information från Typrumsdatabasen i PTS Master för att skapa Lokalprogram (AFP). I Lokalprogrammet beskrivs de lokaltyper som kunden önskar ska användas i projektet. 


Logga in