PTS Lokalprogram

Definiera verksamhetens behov av utrymmen

Denna modul används i tidiga skeden för att beskriva vilka utrymmen samt antal utrymmen som ska upprättas i eller påverkas av byggprojektet. Modulen är integrerad med Typrumsdatabasen i PTS Master. Resultatet (output) blir ett lokalprogram, ett sk. AFP (avdelningsfunktionsprogram).


Logga in