PTS Process

Att styra och planera byggprojekt

PTS Process är en funktion i verktyget PTS Projekt. Funktionen är till för att styra, planera och följa upp projektets olika aktiviteter. Med hjälp av PTS Process kan användare, såväl inloggade i PTS som de utan användarkonto, följa projektet, erhålla information samt se vilket projektstatus projektet har.


Logga in