Leverans 1

Utvecklingsplan för PTS Opus (Lev 1)

Funktion/innehåll:
I denna leverans av PTS Opus ingår bland annat följande funktioner:

 • PTS Master
  • Kodbibliotek för Hållbarhet
  • Register såsom fastighet, aktörer, globala mål och skede
 • PTS Projekt
  • PTS Hållbarhet
  • Avstegsfunktion på regionnivå
 • PTS Admin
  • Roller och rättigheter

Leverans 1 är uppdelade i sex delleveranser dvs 0.1 t.om 0.6. För mer information om vad de respektive delleveranserna innehåller, se nedan.

 

Nästa delleverans:

Version 0.5

Kommer innehålla:

 • Projekt Hållbarhet
 • Vidareutveckling av design
 • Versionshantering
 • Jämförelsefunktioner
 • Register Fastighet

Prel. klart: Januari, 2024

 

Publicerade delleveranser (versioner):

Version 0.4

Installerades den 2023-06-30

I delleveransen ingick:

 • Hållbarhet Master
 • Arkitektur för versionshantering
 • Hantering av utkast och publicering

Version 0.3

Installerades den 2022-09-05.

I delleveransen ingick:

 • Avstegsfunktion på regionnivå
 • Register Globala mål
 • Register Skede

Version 0.2

Installerades den 2022-03-22

I delleveransen ingick:

 • Administration regioner
 • Administration användare

Version 0.1

Installerades den 2021-12-06

I delleveransen ingick:

 • Grundarkitektur
 • Grundlayout och navigering och meny


Logga in